Postopek naročila je hiter in enostaven. Kupec po izbiri izdelka sledi navodilom spletne trgovine označenim z besedo NAKUP.

Predstavitev izdelka na spletni strani se kaže kot vabilo k ponudbi pod objavljenimi pogoji. Veljavna pogodba med kupcem in Cvetličarno Gea je sklenjena s potrditvijo in sprejemom naročila poslanega po e-pošti s strani Cvetličarne Gea. Naročilo je potrjeno, ko kupec prejme vrnjeno e-pošto s sprejemom naročila na elektronski naslov, s katerega je bilo poslano naročilo.

Cvetličarna Gea ima pravico zavrniti naročilo. V tem primeru kupcu nemudoma posreduje sporočilo o zavrnitvi naročila po e-pošti na elektronski naslov, s katerega je bilo poslano naročilo.

V primeru, da Cvetličarna Gea po potrditvi naročila iz kateregakoli razloga ne more zagotoviti naročenega izdelka kot je bilo dogovorjeno, o tem nemudoma po e-pošti, in sicer na elektronski naslov, s katerega je prejela naročilo, obvesti kupca ter se dogovori o spremenjenih okoliščinah.

Naročilo mora biti oddano najmanj 4 ure pred dostavo. Za dostave, ki bodo izvršene 14. februarja (Valentinovo) in 8. marca (Dan žena), mora biti naročilo oddano najmanj 12 ur prej.

Sprememba naročila in odstop od pogodbe

Sprememba potrjenega in sprejetega naročila je možna po elektronski pošti na naslov info@cvetlicarnagea.si najmanj 4 ure pred dostavo.

Po potrditvi in sprejemu naročila je odstop od pogodbe je možen samo po elektronski pošti na naslov info@cvetlicarnagea.si 4 ure pred dogovorjeno dostavo. V takem primeru Cvetličarna Gea plačani znesek kupnine kupcu vrne v celoti najkasneje v 15 dneh potem, ko ji kupec posreduje vse potrebne podatke.

Odstopanje in zamenjave izdelkov, reklamacije in garancija

Slike izdelkov prikazujejo trenutno ponudbo in ponudbo primerno letnemu času, pri čemer cvetje in barve dobavljenega cvetja lahko odstopajo od informativnih slik zaradi sezonske in lokalne dosegljivosti.

Glede na to, da se ponudba cvetja dnevno spreminja, Cvetličarna Gea ne zagotavlja izdelka, ki bi bil popolnoma enak informativni sliki izdelka v spletni trgovini. Cvetličarna Gea se zavezuje, da se bo pri izvedbi naročila čim bolj približala želenemu izdelku iz ponudbe, ter da bo v primeru zamenjave izbrano cvetje oziroma barve cvetja primerno izbrani temi in priložnosti.

V kolikor kupec ne želi zamenjave izbranega cvetja oziroma barv cvetja, mora to izrecno navesti v naročilu.

V primeru, da se dostavljen izdelek bistveno razlikuje od naročenega izdelka (informativne slike izdelka), lahko kupec dostavljen izdelek osebno vrne Cvetličarni Gea v roku 4 ur od dostave pod pogojem, da je v tem času z dostavljenim izdelkom ravnal skladno z napotki spletne trgovine. Cvetličarna Gea v tem primeru dobavljen izdelek zamenja z novim.

Cvetličarna Gea se zavezuje zagotavljati skrbno izdelane aranžmaje in uporabiti sveže cvetje. V kolikor kupec z dobavljenim izdelkom ravna skladno z napotki za ravnanje s cvetjem in le-to kljub temu propade v roku 48 ur od dobave, lahko dobavljen izdelek vrne. Cvetličarna Gea mu v tem primeru izdelek nadomesti z novim izdelkom.