I. Splošna določila

GEAFLOR – cvetličarstvo d.o.o., Istrska cesta 49, 6000 Koper - Capodistria, vpisana v sodni/poslovni register Republike Slovenije z matično številko: 1660730000, davčna številka: SI93333854 (v nadaljevanju: Cvetličarna Gea) vam omogoča elektronski nakup izdelkov preko spletne trgovine na spletni strani trgovina.cvetlicarnagea.si (v nadaljevanju: spletna stran), s katero upravlja Cvetličarna Gea.

Ob registraciji v spletno trgovino Cvetličarne Gea pridobi obiskovalec spletne strani uporabniško ime ter geslo, ki obiskovalca nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom pa postane uporabnik kupec.

Cvetličarna Gea in uporabnik oziroma kupec spletne strani urejata medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z elektronskim nakupom preko spletne strani s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine GEAFLOR – cvetličarstvo d.o.o. - Cvetličarna Gea (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, priporočili GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Pozivamo vas, da pozorno preberete naslednje splošne pogoje, saj vas ti zavezujejo s trenutkom, ko vstopite v spletno trgovino Cvetličarne Gea. V primeru, da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da nakupa prek spletne strani Cvetličarne Gea ne opravite.

Šteje se, da ste z uporabo spletne strani (z vsakim ogledom ali s transakcijo, opravljeno prek spletne trgovine Cvetličarne Gea), seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na spletni strani, zavezani z navedenimi splošnimi pogoji. Splošni pogoji so redno ažurirani in v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni verziji v celotnem besedilu dostopni vsakomur brez težav. Odstop od splošnih pogojev je možen samo v primeru izrecnega pisnega dogovora med Cvetličarno Gea in uporabnikom oziroma kupcem.

Cvetličarna Gea si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletni strani.

Cvetličarna Gea se zavezuje, da bo poslovanje spletne trgovine v skladu z vso veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije, predvsem z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah.

Vsa komunikacija, ki se vrši med uporabnikom oziroma kupcem in Cvetličarno Gea v elektronski obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Spletna trgovina je odprta 24 ur na dan, vsak dan. Zaradi večjih razlogov, tehnične ali druge narave, poslovanje preko spletne trgovine Cvetličarne Gea ali celo sam dostop do trgovine včasih ni mogoč. Prav zato si Cvetličarna Gea pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje spletne trgovine.

Spletna trgovina posluje samo na ozemlju Republike Slovenije. Prodaja in dostava blaga je možna samo na ozemlju Republike Slovenije - trenutno za področja občin Koper, Izola in Piran.

Uporabnik spletne strani v zvezi z uporabo te strani nima nikakršnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, razen stroškov običajne osnovne tarife, ki jo uporabnik običajno plačuje.

Nakup v spletni trgovini ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh spletne trgovine je dovoljen samo pravno - poslovno sposobnim osebam, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje zakonitega zastopnika.

Cvetličarna Gea ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro strojne ali programske opreme uporabnika oziroma kupca zaradi obiska in operiranja s stranmi spletne trgovine ali za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki, ali ki je v kakršnikoli zvezi z izdelki, kupljenimi v spletni trgovini, razen tiste, izrecno določene s kogentnimi določili veljavne zakonodaje na ozemlju Republike Slovenije.

Cvetličarna Gea uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

II. Naročanje

Postopek naročila je hiter in enostaven. Kupec po izbiri izdelka sledi navodilom spletne trgovine označenim z besedo NAKUP.

Predstavitev izdelka na spletni strani se kaže kot vabilo k ponudbi pod objavljenimi pogoji. Veljavna pogodba med kupcem in Cvetličarno Gea je sklenjena s potrditvijo in sprejemom naročila poslanega po e-pošti s strani Cvetličarne Gea. Naročilo je potrjeno, ko kupec prejme vrnjeno e-pošto s sprejemom naročila na elektronski naslov, s katerega je bilo poslano naročilo.

Cvetličarna Gea ima pravico zavrniti naročilo. V tem primeru kupcu nemudoma posreduje sporočilo o zavrnitvi naročila po e-pošti na elektronski naslov, s katerega je bilo poslano naročilo.

V primeru, da Cvetličarna Gea po potrditvi naročila iz kateregakoli razloga ne more zagotoviti naročenega izdelka kot je bilo dogovorjeno, o tem nemudoma po e-pošti, in sicer na elektronski naslov, s katerega je prejela naročilo, obvesti kupca ter se dogovori o spremenjenih okoliščinah.

Naročilo mora biti oddano najmanj 4 ure pred dostavo. Za dostave, ki bodo izvršene 14. februarja (Valentinovo) in 8. marca (Dan žena), mora biti naročilo oddano najmanj 12 ur prej.

III. Sprememba naročila in odstop od pogodbe

Sprememba potrjenega in sprejetega naročila je možna po elektronski pošti na naslov info@cvetlicarnagea.si najmanj 4 ure pred dostavo.

Po potrditvi in sprejemu naročila je odstop od pogodbe je možen samo po elektronski pošti na naslov info@cvetlicarnagea.si 4 ure pred dogovorjeno dostavo. V takem primeru Cvetličarna Gea plačani znesek kupnine kupcu vrne v celoti najkasneje v 15 dneh potem, ko ji kupec posreduje vse potrebne podatke.

IV. Odstopanje in zamenjave izdelkov, reklamacije in garancija

Slike izdelkov prikazujejo trenutno ponudbo in ponudbo primerno letnemu času, pri čemer cvetje in barve dobavljenega cvetja lahko odstopajo od informativnih slik zaradi sezonske in lokalne dosegljivosti.

Glede na to, da se ponudba cvetja dnevno spreminja, Cvetličarna Gea ne zagotavlja izdelka, ki bi bil popolnoma enak informativni sliki izdelka v spletni trgovini. Cvetličarna Gea se zavezuje, da se bo pri izvedbi naročila čim bolj približala želenemu izdelku iz ponudbe, ter da bo v primeru zamenjave izbrano cvetje oziroma barve cvetja primerno izbrani temi in priložnosti.

V kolikor kupec ne želi zamenjave izbranega cvetja oziroma barv cvetja, mora to izrecno navesti v naročilu.

V primeru, da se dostavljen izdelek bistveno razlikuje od naročenega izdelka (informativne slike izdelka), lahko kupec dostavljen izdelek osebno vrne Cvetličarni Gea v roku 4 ur od dostave pod pogojem, da je v tem času z dostavljenim izdelkom ravnal skladno z napotki spletne trgovine. Cvetličarna Gea v tem primeru dobavljen izdelek zamenja z novim.

Cvetličarna Gea se zavezuje zagotavljati skrbno izdelane aranžmaje in uporabiti sveže cvetje. V kolikor kupec z dobavljenim izdelkom ravna skladno z napotki za ravnanje s cvetjem in le-to kljub temu propade v roku 48 ur od dobave, lahko dobavljen izdelek vrne. Cvetličarna Gea mu v tem primeru izdelek nadomesti z novim izdelkom.

V. Cene in način plačila

Vse cene so v Evrih in vključujejo davek na dodano vrednost.

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila s strani Cvetličarne Gea in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Od trenutka potrditve in sprejema naročila so cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za Cvetličarno Gea, kot za kupca.

Način plačila je možen s plačilno kartico preko storitve PayPal ali po predračunu (po predračunu do 15.00h) po potrditvi naročila s strani Cvetličarne Gea.VI. Dostava

Cvetličarna Gea izvaja dostave od ponedeljka do petka od 8h do 17h in ob sobotah od 8h do 13h. Ob nedeljah in praznikih dostav ne zagotavljamo.

Seznam krajev s stroški dostave:

Poštna številkaKrajCena
6000 KOPER - CAPODISTRIA 5,00 €
6280 ANKARAN - ANCARANO  10,00 €
6281 ŠKOFIJE 10,00 €
6271 DEKANI 10,00 €
6272 GRAČIŠČE 20,00 €
6273 MAREZIGE 10,00 €
6274 ŠMARJE 10,00 €
6275 ČRNI KAL 20,00 €
6276 POBEGI 10,00 €
6310 IZOLA - ISOLA 10,00 €
6320 PORTOROŽ - PORTOROSE 20,00 €
6330 PIRAN - PIRANO 20,00 €
6333 SEČOVLJE - SICCIOLE 25,00 €

V kolikor želi kupec dostavo izven časovnih okvirov iz predhodnega odstavka ali v manj kot 4 urah od potrditve naročila, mora Cvetličarno Gea kontaktirati po telefonu na tel. št. +386 5 639 75 33, ali +386 41 67 15 34 ali po elektronski pošti info@cvetlicarnagea.si.

Dostava bo izvedena šele po opravljenem plačilu.

Cvetličarna Gea se zavezuje zagotavljati dostavo ob dogovorjenem času in na dogovorjen naslov ter določenemu prejemniku ob predpostavki, da so podatki, ki jih posreduje naročnik točni in pravilni. Kupec je dolžan posredovati točne in pravilne podatke prejemnika (ime in priimek, naslov in prejemnikovo kontaktno številko), v primeru dostave v bolnišnico še podatke o oddelku in številki sobe, za dostavo žalnih aranžmajev pa še ime in priimek pokojnika, kraj pogreba in točno uro pogreba. Dostave žalnih aranžmajev imajo prioriteto.

OPOZORILO: telefonska številka prejemnika je nujen podatek! V primeru, da se prejemnik ne javi na telefon dostave ne opravimo dokler prejemnik ni dosegljiv.

V primeru, da prejemnik želi sam prevzeti izdelek v cvetličarni, strošek ob naročilu zaračunane dostave ne vračamo!

Ortopedska bolnišnica Valdoltra dovoljuje dostavo cvetja le v primeru, da je cvetje pripravljeno v zaprtih embalažah.

*Cvetličarna Gea lahko uro dostave deloma prilagaja, saj točne ure dostave ne more zmeraj zagotoviti.

V izogib morebitnim težavam in nejasnostim glede izvedbe dostave zagotovite, da boste kot kupec dosegljivi.

VII. Varstvo osebnih podatkov

Cvetličarna Gea se zavezuje, da bo vse osebne podatke varovala v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Cvetličarna Gea se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov oziroma kupcev ter prejemnikov, ki ji bodo posredovani ob naročilu, obdelovala, uporabljala in hranila zakonito in pošteno ter izključno za potrebe izpolnitve naročila in dostave izdelka.

Cvetličarna Gea se zavezuje, da osebne podatke iz predhodnega odstavka ne bo posredovala tretjim osebam in ne bo uporabljala za reklamne ali druge namene brez izrecne privolitve uporabnika oziroma kupca.

VIII. Veljavnost splošnih pogojev, reševanje pritožb in sporov

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, se uporablja zakonodaja, ki ureja obligacijska razmerja v Republiki Sloveniji.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi s spletno trgovino se rešujejo sporazumno, pri čemer se Cvetličarna Gea zaveže pritožbe oddane po elektronski pošti na naslov info@cvetlicarnagea.si reševati skladno z veljavno zakonodajo ter hitro in učinkovito.

V kolikor spora ne mogoče rešiti na sporazumen način, se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Kopru ob uporabi slovenskega prava.

Te splošne pogoje je sprejela družba GEAFLOR – cvetličarstvo d.o.o. in veljajo ter se uporabljajo od 1.11.2019 dalje.

GEAFLOR – cvetličarstvo d.o.o.
Cvetličarna GEA